Biuro turystyczne TOP

Kalendarium imprez Galerie TOPu

Nasi Konsultanci


Warning: settype() expects parameter 2 to be string, array given in /home/krymski/ftp/top/p_oferta.php on line 10

SANKTUARIA KRESÓW I DALEKICH INFLANTÓW

Transport: Autobus

Czas trwania: 11 dni

Terminy i ceny

Brak terminów w bazie danych.
Zapytaj o termin »

SANKTUARIA KRESÓW I DALEKICH INFLANTÓW
BIAŁORUŚ, ŁOTWA, LITWA

PIŃSK, KOSÓW POLESKI, SŁONIM, SYNKOWICZE, NOWOGRÓDEK, MIR, NIEŚWIEŻ, SNÓW, ZAOSIE, JEZ ŚWITEŹ, LUBCZ, IWIE, BORUNY, KREWO, WILEJKA, MIADZIOŁ, BUDSŁAW, POŁOCK, KRASŁAW, NAUJENE, DYNEBURG, AGLONA, REZEKNE, LUDZA, JEKABPILS, KOKNESE, KIRCHOLM, RYGA, JURMAŁA, GAUJA, TURAIDA, SIGULDA, CESIS, LIELSTRAUPE, JELGAVA, RUNDALE, GÓRA KRZYŻY, CYTOWIANY, SZYDŁÓW, ROSIENIE, GIEŁGUDÓW, KOWNO, POŻAJŚCIE, TROKI, WILNO

Jedna z naszych najbardziej urokliwych propozycji wycieczkowych i pielgrzymkowych. Utrzymana w klimacie „sielskości" prowincji, zagubionych hen daleko wiosek i miasteczek. Chociaż została poprowadzona poza utartymi szlakami turystycznymi, odwiedza parę prawdziwych „pereł" architektury i sztuki, a także miejsca ważne i niezwykle, nierozerwalnie związane z historią Rzeczpospolitej i wiarą chrześcijańską.

Podczas naszej podróży obudzimy echa zdarzeń, które ważyły o losach Rzeczpospolitej i Europy, odwiedzimy sanktuaria, które konsolidowały wiernych na Kresach i pozwalały im przetrwać nawet w obliczu największych zagrożeń, przeniesiemy Was w czasy krzewienia chrześcijaństwa wśród pogańskich ludów Żmudzi i Inflantów, rycerzy krzyżowych, świetności Rzeczpospolitej i heroicznych powstań.

1dzień - Wyjazd z Katowic ok. 18.00. Jazda w kierunku granicy Białoruskiej.

2dzień - Przekroczenie granicy w Brześciu. Rano przyjazd do Pińska. Zwiedzimy tu imponujący kompleks klasztorny Franciszkanów z barokową katedrą Wniebowzięcia NMP, obejrzymy Kolegium Jezuitów (w nim Muzeum Polesia) i szlachecki dwór Butrymowiczów. Następnie przejazd do Kosowa Poleskiego gdzie pokażemy Wam kość św.Trójcy oraz potężny kompleks pałacowy Pustowskich (w folwarku Mereczowszczyzna urodził się tu Tadeusz Kościuszko). Następnie kierujemy się do Słonimia. Na początku zwiedzimy klasztor Bazylianów (Żyrowice) gdzie w soborze Uspienskim znajduje się cudowna płaskorzeźba MB Żyrowickiej. Już na terenie miasta obejrzymy barokowy kościół św. Andrzeja, klasztory Bernardynów i Bernardynek,  starą synagogę oraz pałac Albertyn nad rzeką Issą. Odwiedzimy także pobliskie Synkowicze z niezwykle cenną, gotycką cerkwią św.Michała o wyraźnie obronnym charakterze. Po południu przyjeżdżamy do Nowogródka. Odwiedzenie kościoła parafialnego Michała Archanioła oraz Fary, w której Mickiewicz był ochrzczony. Zakwaterowanie w klasztorze sióstr Nazaretanek. Obiadokolacja. Wieczorny spacer do ruin średniowiecznego zamku księcia Witolda.

3dzień - Po śniadaniu poznawanie Nowogródczyzny. Wizyta w Muzeum Mickiewicza w rodzinnym dworku w Nowogródku. Odwiedzimy Mir z gotyckim zamkiem Radziwiłłów (być może pierwowzór soplicowskiego zamku Horeszków). Następnie kierujemy się do Nieświeża, siedziby rodu Radziwiłłów. Zwiedzimy tu renesansowy zamek otoczony wałami, budynek pałacowy, wspaniały park angielski oraz Kościół Farny Bożego Ciała z XVIw. - pierwszą barokową budowlę na terenach Rzeczpospolitej, z kryptami grobowymi rodziny książęcej. Na chwilę przystaniemy w Snowie, w którym znajduje się jeden z najciekawszych polskich pałaców klasycystycznych. W Zaosiu, miejscu urodzin Mickiewicza zobaczymy zrekonstruowany dworek rodziców wieszcza. Podziwianie krajobrazów nad Jez. Świteź, które tak urzekły naszego wieszcza (możliwe wspólne ognisko). W miarę czasu i zainteresowania podjedziemy do Karczowej (spacer do „Głazu Filaretów" w wąwozie Uroczyska). Powrót na nocleg i obiadokolację do Nowogródka.

4dzień - Po śniadaniu przejazd do Lubcza nad Niemnem. Na wzgórzu zobaczymy zamek Radziwiłłów z XVI-XVIIw. (wg niektórych źródeł to jest właśnie „Zamek Horeszków"). Następne odwiedzimy Iwie, z barokowym klasztorem  Bernardynów i prawdziwym tatarskim meczetem. Postój w Borunach. Zwiedzimy sanktuarium MB Boruńskiej na terenie XVIIw. kompleksu klasztornego Bazylianów. Zatrzymamy się na chwilę przy ruinach XIVw. zamku ks. litewskich w Krewie i malowniczym miasteczku Wilejka. Ważnym punktem etapu będzie miejscowość sanatoryjna Miadzioł. Chwila wytchnienia nad Jeziorem Narocz (czas wolny na posiłek). Zwiedzenie kościoła św.Stanisława z relikwiami św. Justyna (miejsce pielgrzymek, piękna bryła, rokokowe wnętrza). Przy kościele Kalwaria (21 kaplic i 8 bram). Po południu docieramy do Budsławia - najważniejszego sanktuarium Białorusi. Kościół Wniebowzięcia NMP zachwyca zarówno swą bryłą jak i rokokowymi wnętrzami (zaprojektował go słynny architekt Józef Fontana). Przejazd do Połocka. Obiadokolacja i nocleg.

5dzień - Po śniadaniu poznawanie Połocka - niegdyś stolicy udzielnego Księstwa Połockiego: sobór św.Sofii z XIw, klasztor i cerkiew Przemienienia Pańskiego z XIIw, klasztor Bernardynów z XVIw. z kościołem MB. Opuszczamy Białoruś. Po przekroczeniu granicy Łotewskiej zatrzymamy się w Krasławiu gdzie obejrzymy pałac Platerów, barokowy kościół św.Ludwiki z relikwiami św.Donata i molenę Staroobrzędowców. Przystaniemy w Naujene (zamek komtura Zakonu Kawalerów Mieczowych z XIIIw). Odwiedzimy Dyneburg (drugie co do wielkości miasto Łotwy, duża i prężna grupa Polonii). Następnie kierujemy się do Agłony - najsłynniejszego sanktuarium Inflant - łotewskiej Częstochowy. Zwiedzimy tereny dawnego klasztoru Dominikanów, piękną bazylikę z cudownym obrazem MB Loretańskiej. Później wizyta w Rezekne (pol. Rzerzyca) z tajemniczymi ruinami zamku Kawalerów Mieczowych z XIIIw. Obiadokolacja i nocleg w malowniczej Ludzy (pol. Lucyn). Dla chętnych wieczorny spacer do leżących nad jeziorem ruin warowni Stefana Batorego (wcześniej zamek krzyżacki).

6dzień - Po śniadaniu obejrzenie zboru kalwińskiego i wyjazd w kierunku Rygi. Po drodze krótkie postoje w: Jekabpils przy doskonale zachowanym zamku biskupów liwońskich - Krustpils (XIIIw), następnie w Koknese przy ruinach XIIw. zamku nad rozlewiskami Dźwiny i w rejonie słynnej bitwy pod Kircholmem (Ikszkile - ruiny zamku biskupiego z XIIw) i Salaspils. Do wieczora zwiedzanie Rygi - stolicy Łotwy: Zamek Ryski z Muzeami: Historii Łotwy i Sztuki Europejskiej, Katedra z XIIIw., kościoły: św.Jakuba i św.Piotra (oglądanie panoramy miasta z jego strzelistej wieży), gildie kupieckie, malownicze gotyckie kamieniczki (m.in. Trzech Braci, Dom Kotów, ...), największa na świecie cerkiew Starowierców, fortyfikacje miejskie z basztami: Prochową, Szwedzką, mury obronne, niedoścignione przykłady architektury secesyjnej. Obiadokolacja i nocleg w pobliskiej Jurmale - największym nadmorskim kurorcie Łotwy.

7dzień - Po śniadaniu wycieczka do Parku Narodowego Gauja (leśne tereny z jaskiniami krasowymi, wodospadami, jeziorkami). Zwiedzenie odrestaurowanego zamku biskupiego w Turaidzie z XIIIw. (wspaniały widok z wieży), Siguldy z ruinami średniowiecznego zamku i nowym zamkiem, w którym znajduje się ekspozycja muzealna. Przejazd do 800-letniego miasteczka Cesis (Kieś) - miejsca zwycięstwa polskiej husarii nad Szwedami. Zobaczymy tu dobrze zachowany zamek, gotyckim kościół i piękną starówka. Wracając do Rygi przystaniemy jeszcze w Lielstraupe (renesansowy kompleks zamkowo-pałacowy) i ewentualnie Muzeum Wsi Liwońskiej (najstarszy skansen w Europie). Wieczór na ryskiej starówce. Powrót na nocleg do Jurmały.

8dzień - Po śniadaniu odwiedzimy Jelgavę - Pałac Książęcy z sarkofagami książąt kurlandzkich na wyspie Pissali oraz wspaniały, rokokowy pałac księcia kurlandzkiego w Rundale (prawdziwa perełka architektoniczna). Po przekroczeniu granicy litewskiej jedziemy w kierunku Szawli. Wejdziemy na słynną Gorę Krzyży z dziesiątkami tysięcy krzyży wotywnych (w samych Szawlach można jeszcze obejrzeć katedrę św Piotra i Pawła). Kolejny postój w Cytowianach z niezwykle cennym kościołem NMP (wyjątkowo bogate ołtarze, cenne płótna, XVIIw. nagrobki szlachty) i klasztorem Bernardynów (galeria arkadowa ze stacjami Męki Pańskiej). Wreszcie Szydłów (zwany Żmudzką Częstochową) - w barokowej bazylice Narodzenia NMP obejrzymy cudowny, koronowany przez papieża obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kierujemy się nad Niemen. Po drodze odwiedzamy Rosienie z renesansowo-barokowym klasztorem i kościołem Dominikanów. Przystanie-my pod Giełgudowem, gdzie w zakolach Niemna zlokalizowane są dwa XIVw. zamki: Poniemuń - na terenie pięknego parku krajobrazowego (dobra rodu Giełgudów) i nieco starszy Raudań (tu poległ słynny książę Giedymin). Przyjazd do Kowna. Obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu. Wieczór na kowieńskiej starówce.

9dzień - Po śniadaniu poznawanie Kowna: Plac ratuszowy z: ratuszem, zabytkowymi kamieniczkami i kościołem Wniebowzięcia NMP (XVw.); Archikatedra św. Piotra i Pawła (XVw.); klasztory: Bernardynów, Benedyktynek, Bernardynek (z cudownym obrazem MB); kościół św.Gertrudy, kościół i kolegium Jezuitów (tu nauczycielem był Adam Mickiewicz); Dom Perkuna; ruiny zamku kowieńskiego. Wyjeżdżając z miasta przystaniemy jeszcze przy klasztorze Kamedułów w Pożajściu (największy klasztor Litwy, wpisany na listę UNESCO).  Przejazd do Trok - dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego - siedziby Kiejstuta i Witolda. Zwiedzenie Nowego Zamku, ulicy, karczmy i cmentarza Karaimów, kościoła Farnego z 1409 - fundowanego przez Księcia Witolda. Możliwość przejażdżki jachtami po Jeziorze Galve Malowniczy kompleks jezior trockich. Pod wieczór docieramy do Wilna. Wyjazd i spacer na wzgórze Trzech Krzyży (roztacza się stąd piękna panorama miasta). Spacer po starówce i Ostra Brama. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

10dzień - Po śniadaniu zwiedzamy Wilno: Cmentarz na Rossie, Kościół Piotra i Pawła, klasztor św.Trójcy, Prawosławny klasztor św. Ducha, zaułek bernardyński wraz z domem Adama Mickiewicza, gotycki kościół św.Anny, kościół Katedralny, Uniwersytet Stefana Batorego, Kalwaria Wileńska, dom św..Faustyny Kowalskiej. Ok. godz. 18.00 wyjazd z Wilna i jazda w kierunku granicy.

11dzień - Przyjazd do Katowic ok. 6 rano. Zakończenie imprezy.

Świadczenia: 8 noclegów w hotelach i pensjonatach (poza Nowogródkiem pokoje z łazienkami), 8 śniadań i 8 obiadokolacji, nowoczesny autokar (dla mniejszych grup możliwy mały autokar z klimatyzacją, ale bez wc), ubezpieczenie KL i NNW, przewodnicy w: Nowogródczyźnie, Rydze, Kownie, Wilnie.

Uwagi: Koszty wstępów ok. 30Eur/osobę- płatne we własnym zakresie. Cena nie obejmuje kosztów wizowania i wizy białoruskiej w kwocie 30Eur/os.

Ceny dla grup dotyczą sezonu 2012:
46 os. - 380 EUR
43 os. - 390 EUR
40 os. - 400 EUR

Kwota w EUR płatna według kursu sprzedaży Banku NBP z dnia dopłaty do całości.

Kalkulacja zrobiona dla wyjazdu z okolic Katowic.
W przypadku wyjazdu z innych miejscowości konieczna będzie weryfikacja ceny.
W kalkulacji uwzględniono miejsce gratisowe dla Kapłana.

Liczba odwiedzin: 7,898,111

wykonanie a&r multimedia 2005-2008